sâmbătă, 11 februarie 2012

AUTORIZATIA DE CONSTRUCTIE- proiect, avize

AUTORIZATIA DE CONSTRUCTIE
Pentru a putea realiza o constructie de orice tip este necesar sa obtineti o autorizatie de construire. Oriunde doriti sa construiti pe teritoriul Romaniei este obligatorie obtinerea autorizatiei de construire.

Realizarea de constructii fara a detine autorizatie de constructie valabila se sanctioneaza cu amenda si in unele cazuri penal si chiar prin demolarea constructiei realizate pe propria cheltuiala.

Legea care sta la baza obtinerii autorizatiei de construire este legea 50 privind autorizarea lucrarilor de construire. Aceasta legea prevede si cine elibereaza autorizatia de construire si ce documentatie trebuie depusa.

Obtinerea autorizatiei de constructie implica parcurgerea mai multor pasi  si necesita colaborarea cu o serie de specialisti in constructii. Principalii specialisti pe care ii veti intalni in procesul de autorizare sunt: arhitectul, inginerul structurist, inginerii instalatori, verificatorii de proiecte, in unele cazuri expertii tehnici.

Autorizatia de constructie se elibereaza uzual de primariile pe raza caruia se afla terenul pe care se va realiza constructia. In cazul comunelor care nu dispun de birou propriu de urbanism va fi necesar a se obtine si avizul de specialitate din cadrul biroului de urbanism din cadrul consiliului judetean. In cazuri speciale autorizatia de construire se va elibera de catre institutii speciale: de exemplu ministerul apararii pentru obiective militare din zone protejate, etc…

Pentru a se elibera autorizatia de construire trebuie platita taxa de autorizatie de construire. Cuantumul acesteia este de 0,5% din valoarea lucrarilor de constructie in cazul persoanelor fizice si 1% din valoarea lucrarilor de constructie in cazul persoanelor juridice. Nimeni nu este scutit de plata autorizatiei de construire. La realizarea receptiei lucrarilor se va realiza o actualizare a taxei de autorizare in functie de costurile reale sau cele direct consumate. Taxa de autorizatie de construire se va plati de catre beneficiarul investitiei atunci cand se depune dosarul la primarie.  Valoarea estimata pentru realizarea lucrarilor de construire este cea data de catre proiectant. Exista insa multe primarii care au o valoare minima impusa sub care estimarea nu se poate face ( lucru care nu este prevazut in legea 50 si care deseori a fost atacat in instanta).

Termenul de valabilitate al autorizatiei de construire este de 12 luni si se poate prelungi cu inca 12 luni. Acesta este termenul in care constructia trebuie sa inceapa ( deci nu cel de finalizare). Daca constructia nu incepe in acest termen sau el nu este prelungit ( termenul de valabilitate a autorizatiei de construire se poate prelungi o singura data dupa care trebuie refacut procesul de autorizare)  va fi necesara obtinerea unei noi autorizatii de construire. Durata de executare a lucrarilor de constructie se mentioneaza in cererea de autorizatie de catre beneficiar si este preluata ulterior in autorizatia de construire. Termenul de executie nu este impus de primarie el depinzand de durata solicitata real de catre beneficiar.

Termenul maxim pentru eliberarea autorizatiei de construire este de 30 de zile din momentul in care a fost depusa documentatia completaEtapele necesare a fi parcurse pentru obtinerea autorizatiei de construire sunt urmatoarele:
Prima etapa este obtinerea certificatului de urbanism . Acesta se elibereaza de catre primarii la solicitarea beneficiarilor pe baza unei cereri scrise. Dupa obtinerea certificatului de urbanism primul pas este emiterea avizului de mediu si abia ulterior se continua procedura de obtinerea a celorlalte avize si acorduri.

Se  realizeaza proiectul de obtinere a autorizatiei de construire. Se iau celelalte avize necesare si apoi se depune dosarul complet pentru obtinerea autorizatiei de construireOBTINERE CERTIFICAT URBANISM 
Certificatul de urbanism este acel act de informare eliberat de catre primarii la solicitarea beneficiarilor si prin care se mentioneaza conditiile urbanistice si restrictiile la care se va supune o noua constructie propusa spre autorizare.

Este obligatorie respectarea certificatului de urbanism.

Certificatul de urbanism se elibereaza in maxim 30 de zile.

Certificatul de urbanism cuprinde informatii minime precum : avize, acorduri si autorizatii necesare, regimul maxim de inaltime, destinatia posibila a viitoarei constructii, procentul de ocupare al terenului, procentul de utilizare al terenului.

Certificatul de urbanism este primul pas in demararea procedurii de autorizare a constructiilor.
Certificatul de urbanism este acel document in jurul caruia se cladeste intreg dosarul pentru obtinerea autorizatiei de construire.


OBTINERE AVIZE SI ACORDURI
Cele mai uzuale avize solicitate prin certificatul de urbanism si necesare pentru obtinerea autorizatiei de constructie sunt urmatoarele:
· aviz mediu;
· Aviz alimentare gaz, apa, curent electric, canalizare, telefonie;
· Aviz ministerul culturii;
· Aviz apele romane;
· Aviz ISC—inspectoratul de stat in constructii


INTOCMIRE PROIECT PENTRU AUTORIZATIE
Proiectul pentru autorizatie este intocmit de catre o echipa formata din arhitecti, ingineri structuristi si ingineri instalatori. Proiectul trebuie sa tina seama de prevederile din certificatul de urbanism .Proiectul  este principalul complex de documente


DOCUMENTATIA TEHNICA PT OBTINEREA AUTORIZATIEI E CONSTRUCTIE
Va vom prezenta mai jos lista cu documentele minime necesare pentru prezentarea in dosarul de autorizatie de construire. Continutul este minimal. Documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire se va depune in 2 exemplare. Avizatorul are obligatia de a solicita in termen de 5 zile de la depunere completarea documentatiei in cazul in care aceasta este incompleta.

· Cerere tip  pentru obtinerea autorizatiei de construire
· copie certificat de urbanism cu anexele aferente—planurile de incadrare in zona si planurile de situatie;
· Copie legalizata dupa actul de proprietate;
· Copie dupa actul de identitate ( carte de identitate sau CUI-ul firmei);
· Copie dupa toate avizele, acordurile, autorizatiile solicitate prin certificatul de urbanism si obtinute anterior;
· Lista de semnaturi proiectanti;
· Memoriul tehnic si planuri arhitectura;
· Memoriul tehnic si planuri de rezistenta;
· Memoriul tehnic si planuri de instalatii;
· Referate de verificatori atestati; copii dupa legitimatii verificatori atestati;
· Studii de specialitate : studiul geotehnic, breviar de calcul G, expertiza tehnica daca este cazul, audit energetic daca este cazul , incercari pe constructia existenta daca este cazul.

Documentatia de proiectare se va preda verificata de catre verificatori atestati MLPATUn comentariu:

  1. Este foarte important sa gasim toate aceste informatii structurate, usor de citit, la un singur loc.

    RăspundețiȘtergere